Divortul Monica-Irinel Columbeanu schimba felul cum e vazuta custodia minorilor

Divortul dintre Irinel Columbeanu si Monica Columbeanu tine capetele de afis ale presei de scandal din Romania si nu numai. Custodia Irine, fiica celor doi este prima lupta in acest razboi nedorit de copil, lupta pe care Irinel a castigat-o. Sa fie banii omului de afaceri care au "uns" usile ca sa se deschida mai usor sau Monica chiar este o mama denaturata?
foto Evenimentul Zilei

Divortul dintre Irinel Columbeanu si Monica Columbeanu tine capetele de afis ale presei de scandal din Romania si nu numai. Custodia Irine, fiica celor doi este prima lupta in acest razboi nedorit de copil, lupta pe care Irinel a castigat-o. Sa fie banii omului de afaceri care au “uns” usile ca sa se deschida mai usor sau Monica chiar este o mama denaturata?

Magistra?ii au decis Vineri 4 Martie  c? recursul Monic?i Columbeanu la decizia instan?ei de încredin?are temporar? a Irinei tat?lui s?u, Irinel Columbeanu, este nefondat. Astfel, feti?a de 5 ani va r?mâne în grija omului de afaceri.

Hot?rârea de azi nu poate fi atacat? ?i este valabil? pân? la o decizie definitiv? legat? de custodia copilului în procesul de divor? al celor doi.

Magistra?ii de la Judec?toria Buftea au decis, la începutul acestei s?pt?mâni, c? niciunul dintre p?rin?i nu are o leg?tur? „foarte puternic?” cu feti?a, îns? condi?iile oferite ei de tat? sunt „preferabile”.

„Instan?a apreciaz?, raportat la toate elementele men?ionate anterior, c? reclamanta pârât? nu face dovada unor condi?ii de locuit adecvate, stabile ?i similare cu cele anterioare în care a crescut minora, dup? cum nu face dovada nici a existen?ei unei leg?turi foarte puternice între mam? ?i copil. Chiar dac? aceast? din urm? observa?ie este pe deplin aplicabil? ?i în cazul pârâtului reclamant, instan?a remarc?, totu?i, faptul c? probatoriul sumar îng?duit în aceast? procedur? permite a trage concluzia c? pârâtul reclamant beneficiaz? de condi?ii preferabile, care pot crea minorei un mediu optim pentru dezvoltare”, se arat? în motivarea instan?ei…citeste mai departe pe Evenimentul Zilei

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.