Student roman in UK

Via?a de student în Marea Britanie este aproape similar? cu cea din România. Diferen?a const? în atitudinea profesorilor ?i în studiile aplicate, m?rturisesc trei tinere românce.

Anul trecut, 3.000 de tineri români au plecat la studii în Marea Britanie, atra?i de mirajul form?rii profesionale peste hotare.

?i, chiar dac? parlamentul britanic a aprobat recent chiar triplarea taxelor universitare, acestea ajungând pân? la 9.000 de lire sterline pe an, universit??ile din Regatul Unit r?mân o atrac?ie pentru români. Motivul principal, sus?in trei tinere românce, este atitudinea colegilor ?i a profesorilor.

Înv???mânt foarte practic

Cristina Chiriac, Diana Paroiu ?i Alina Totti urmeaz? cursurile universit??ii West minster. Prima este masterand? în comunicarea interna?ional?, iar celelalte frecventeaz? studii de licen?? în rela?ii publice. Influen?ate de pove?tile colegilor care au studiat în Marea Britanie ?i mizând pe “sistemul educa?ional bine pus la punct”, cele trei românce sus?in c? principala motiva?ie pentru alegerea Universit??ii Westminster a fost “?ansa în carier?” care deriv? de aici.

“Urmând cursurile unui mas terat aici, a? putea s? am mai multe ?anse în ceea ce prive?te dezvoltarea carierei, atât în România, cât ?i în alt? parte”, sus?ine Cristina Chiriac. Mai mult, Diana Paroiu se declar? încântat? de cursurile practice ?i de faptul c? a înv??at s? fac? o campanie de rela?ii publice real?.

De?i crede c? facultatea, atât în România, cât ?i în Marea Britanie, formeaz? anumite competen?e, avantajul studiilor londoneze este acela de a pune în practic? lucrurile înv??ate, sus?ine Diana. “Îmi amintesc c?, la o conferin?? la care am asistat, un vorbitor ne spunea c? genera?iile care ies acum de pe b?ncile facult??ilor române?ti sunt genera?ii irosite, în care nu s-a investit cât li se cuvenea, din cauza unui sistem e du ca?ional precar. Nu a? putea fi de acord în totalitate cu aceast? p?rere”, arat? ea.

O diferen?? de atitudine

Chiar dac? spune c? nu exist? diferen?e majore între sistemul de înv???mânt românesc ?i cel britanic, Cristina Chiriac subliniaz? deosebirea esen?ial?: atitudinea ?i responsabilitatea profesorilor. “Marea diferen?? const? în atitudinea pe care o au atât studen?ii, cât ?i profesorii fa?? de actul înv???rii. Este vorba aici de mult mai mult? responsabilitate, iar interesul pentru a veni la cursuri ?i aten?ia acordat? spuselor unui profesor sunt aici incomparabile”, spune Cristina. În plus, la facult??ile britanice se pune accent ?i pe lucrul individual, iar mul?i profesori au o abordare inovativ? la cursuri, precizeaz? ea.

În plus, adaug? Alina Totti, “profesorii î?i vorbesc ca de la egal la egal”. “?i, pe mine asta m-a încurajat s? îmi dau silin?a ?i s? nu îi dezam?gesc. Când eram la facultate în România, m?rturisesc c? îmi era fric? de unii profesori, ?i de multe ori asta m-a determinat s? nu mai întreb ceva ce nu în?elesesem, de?i acei profesori mi se p?reau mult mai interesan?i decât unii din Anglia. Cred c? profesori bine preg?ti?i sunt peste tot, doar c? eu simt c? pot comunica mai bine cu cei de aici”, conchide tân?ra.

via Jurnal de student român în Marea Britanie – Marea Britanie > EVZ.ro.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.