Un roman uimeste America prin descoperirea sa

O echip? de cercet?tori americani condus? de un om de ?tiin?? n?scut în România, cercet?torul Liviu M. Miric?, profesor asistent de chimie la Universitatea Washington din St Louis, a descoperit formula prin care dioxidul de carbon emis de gazele de e?apament ale milioanelor de autoturisme din întreaga lume, de pild?, s? poat? fi reciclat.

O echip? de cercet?tori americani condus? de un om de ?tiin?? n?scut în România, cercet?torul Liviu M. Miric?, profesor asistent de chimie la Universitatea Washington din St Louis, a descoperit formula prin care dioxidul de carbon emis de gazele de e?apament ale milioanelor de autoturisme din întreaga lume, de pild?, s? poat? fi reciclat, transformat el însu?i în combustibil, anun?? presa ?tiin?ific? american?.

Aceast? formul?, în momentul în care va fi pus? la punct, ar putea rezolva câteva dintre marile probleme ale omenirii, de la acumul?rile de smog care duc la înc?lzirea global?, pân? la acidificarea apei m?rilor ?i a oceanelor. De asemenea, formula, o dat? definitivat?, ar putea aduce numele cercet?torului român în discu?iile celor care selecteaz? candida?ii pentru premiul Nobel.

via Un român ar putea sc?pa lumea de efectul de ser? – EVZ Verde > EVZ.ro.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.